20. apr, 2017

Text

Jag gjorde en personlighetstest på en speciell sida. Roligt att göra sådan ibland, speciellt då man märker att de stämmer 🙂
 
Din personlighetstyp är:
“Försvarare”
(ISFJ-t)
Extrovert
Introvert
43%
57%
Intitutiv
Realistisk
48%
52%
Logiskt-fokuserad
Princip-fokuserad
30%
70%
Planerande
Sökande
59%
41%
Självsäker
Försiktig
47%
53%

ISFJ personlighetstypen är ganska unik eftersom många av deras egenskaper motsäger sig deras individuella karaktärsdrag. Trots att de har det Pricnip-fokuserad (F) karaktärsdraget har de fantastiska analytiska förmogor; trots att de är Introverta (I) har de välutvecklade person-färdigheter och stabila social förhållanden; trots att de är Planerande (J) typer är de öppna för förändring och nya idéer. Precis som med så många andra saker här i världen är ISFJ personligheterna mer och större än delarna de byggts av och de definieras istället av hur de använder sig av sina styrkor.

ISFJare är sanna altruister, de svara på godhet med mer godhet och engagerar sig med entusiasm och generositet i arbete och personer som de tror på.

Det är svårt att föreställa sig en bättre personlighetstyp att fylla upp en så stor del av jordens befolkning, nästan 13%. Med en blandning av det bästa från traditioner och en vilja att göra väl hittar vi ISFJ i arbeten med en längre historia, såsom medicin, akademi och välgörenhet.

ISFJ personligheter (framför allt Försiktiga) är ofta nogranna till gränsen på perfektionister och även om de då och då skjuter upp saker och ting, kan du alltid lite på att de kommer utföra arbetet. ISFJare ser ansvar som något personligt och gör konstant mer än vad som krävs, de gör allt de kan för att uppfylla förväntningar och för att glädja andra, både hemma och på arbetet.

Vi måste synas för att bli trodda

Utmaningen för ISFJare är att få andra att uppmärksamma vad de gör. De har en tendens att bagatellisera sina prestationer och trots att deras godhet ofta respekteras, utnyttjar cyniska och egoistiska personer ofta deras dedikering och ödmjukhet genom tvinga på dem jobb för att därefter påstå att det var deras förtjänst. ISFJare måste, om de vill behålla sin självsäkerhet och entusiasm, lära sig att säga nej och stå upp för sig själva.

ISFJare är naturligt sociala – vilket är ovanligt för Introverta personer – och har ett enastående minne för personer och detaljer om deras liv. När det kommer till att ge gåvor kan ingen mäta sig med ISFJare, de använder sin fantasi och naturliga känslosamhet till att uttrycka sin generositet på sätt som verkligen rör mottagaren. Detta gäller så klart för arbetskamrater, som personer med ISFJ personlighetstypen ofta betraktar som nära vänner, fast det är bland familjen som deras ömhet verkligen blommar.

Kan jag skydda dig, kommer jag göra det

Personer med ISFJ personligheter utgör en underbar grupp människor, de sitter sällan stilla om det finns något meningsfullt av slutföra. ISFJares förmåga att skapa intima kontakter är något unikt bland Introverta, och glädjen de upplever från att använda denna förmåga för att upprätthålla en hjälpsam och älskande familj, är en gåva för alla inblandade. De kommer förmodligen aldrig vara bekväma i rampljuset och kan känna sig skyldiga om de får beröm för ett lagarbete, men när deras insats erkänns på ett rättvist sätt kommer en ISFJare uppleva en känsla av belåtenhet som andra personligheter bara kan drömma om.

 

Kram Viktoria ❤